WindXEnergy

WindXEnergy är en del av Aerosun Hybrid Solutions AB

 

WindXEnergy

kvalificerade konsulttjänster inom vindkraft

–en oberoende skandinavisk vindkraftkonsult med en etablerad position i den nordiska vindkraftsindustrin. Vi levererar tjänster inom de flesta områden som berör vindkraftsprojektering.

Våra tjänster

Avancerade Beräkningar

 

Vi utför en rad olika beräkningar och analyser som är nödvändiga vid vindkraftsprojektering. Olle Hedberg är universitetsutbildad WindPRO/WaSP användare och har erfarenhet inom allt från vinddata analys, till vak-beräkning och fotomontage. Självfallet erbjuder vi även snabba ljud- & skuggberäkningar.

Tillstånd- &

Bygglovsärenden

 

Vi har gedigen erfarenhet från att leda tillstånd- och lovprocessen för vindkraftetablering. Vi sköter allt från upphandlingar av inventeringar till remissförfrågningar och samråd. Vi har även möjligheter att konstruera situationsplaner, fasadritningar etc. i AutoCAD för bygglovsärendet.

Projektledning & Projektplanering

 

Vi tar ansvar för hela processen och ser till att alla nödvändiga aktiviteter görs i tid och inom budget. Vi har för vana att jobba i MS-Project och är skickliga på att hushålla med resurser. Vår erfarenhet i från projektledningen ger oss mycket bra förutsättningar för att leda även arbetet i planeringsstadiet.

Vi kan vindkraft!

Vårt kunskapskapital vilar på två fundament, - utbildning och erfarenhet! Universitetsutbildningar inom datakunskap, energiteknologie, ekonomi och ingenjörsvetenskap. Speciellt relevant är nordens enda Universitetsutbildning på avancerad nivå inom vindkraft, WPPM vid Uppsala Universitet. WindXEnergy grundaren Olle Hedberg studerade programmet 2014 och har sedan dess varit verksam konsult i vindindustrin. WindXEnergy är idag en flitigt anlitad partner i svensk vindindustri. På så sätt har den kunskap som tidigare var teoretisk utvecklats till kvalificerad erfarenhet, -ett vinnande koncept för vindkraftsprojektören med höga förväntningar!

Varför välja oss?

Vi vill att ni möter oss med höga förväntningar!

WindXEnergy har som affärside att vara din allra mest engagerade och närvarande samarbetspartner. Det ska alltid vara enkelt att ha med WindXEnergy att göra och vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att möta dina behov.

Vi lovar också att se till att du får exakt den kompetens som situationen kräver och kommer bara ta oss an uppdrag som vi vet att vi kan leverera över förväntan.

© Copyright Aerosun Hybrid Solutions AB 2018. All Rights Reserved.

Phone: +46 735 242295

Saltsjö-Boo, Stockholm, SWEDEN